1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z algebryInformacja – treningi z pedagogiki

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

1 month ago

Informacja – warsztaty z socjologiiPublikacja – warsztaty z agrotrystyki

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”